<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Borang Permohonan

 

BORANG PERMOHONAN KURSUS JANGKA PENDEK
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KEPALA BATAS PULAU PINANG

     
  • Baca dengan teliti sebelum mengisi borang ini.
  • Sila isi ruang kosong pada Borang Permohonan di bawah. Pastikan anda isi semua ruang yang bertanda *.
  A. MAKLUMAT KURSUS
     
*
Tajuk Kursus Dipohon :
*
Kod Kursus :

*

Tarikh Kursus :
     
  B. MAKLUMAT PEMOHON
     
*
Nama Pemohon :
*
No Kad Pengenalan : No Tel :
 
Email :
*
Alamat Surat Menyurat Pemohon
*
Poskod : * Negeri :
 
  C. MAKLUMAT MAJIKAN / SEKOLAH (Jika berkaitan)
     
  Nama Majikan / Sekolah :
Alamat Majikan / Sekolah :
Poskod : Negeri :
  Jawatan : No Tel :
     
 
Calon-calon yang berjaya akan dihubungi. Calon-calon juga boleh menyemak status permohonan secara atas talian. Sekiranya tidak mendapat sebarang jawapan dalam masa seminggu dari tarikh kursus, maka permohonan ini dianggap tidak berjaya.