Jabatan Tenaga Manusia (JTM) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji:-

1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

 
STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (OGOS) TAHUN 2021
Bil Sesi Tarikh permohonan dibuka Tarikh Tawaran Dikeluarkan Tarikh Pendaftaran Pencapaian
1 2/2021 22 FEBRUARI 2021 26 APRIL 2021 25 & 26 Julai 2021 Dalam proses ...

 

2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (OGOS) TAHUN 2021
Bil Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan selesai Peratus Pencapaian
 1

SIJIL - 95

DIPLOMA - 72

167 100%

 3. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (SEHINGGA OGOS) TAHUN 2021
Bil Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan selesai Peratus Pencapaian

 1

118 118 100%

 4. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (SEHINGGA OGOS) TAHUN 2021
Bil Bulan Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan selesai Peratus Pencapaian
 1 OGOS 2021 1 1  100%

5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (SEHINGGA OGOS) TAHUN 2021
Bil Bulan Bilangan Diterima (Panggilan) Bilangan Diterima (Kaunter) Jumlah
 1 OGOS 2021 105 105 100%

 

 

 

 

 

 

pornos deutsches porno frei porno iphone porno kamera porno student porno