• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Penafian  | Dasar Polisi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta Terpelihara | Peta Laman

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KEPALA BATAS
Lot 2022, Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir, Kepala Batas,  Pulau Pinang.
TEL: 604 - 5776100 | FAKS: 604 - 5776144