Jabatan Tenaga Manusia (JTM) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji:-


 

1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI) TAHUN 2024

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Sesi

 Tarikh permohonan dibuka

 Tarikh Permohonan Ditutup

Tarikh Hebahan Tawaran

  Tarikh Pendaftaran

 Pencapaian

 1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan).  2/2024  04 MAC 2024  14 MEI 2024  26 JUN 2024 22 JULAI 2024   0%

 

2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester berikut.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI) TAHUN 2024

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

 Peratus Pencapaian

 2 Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut.

61

(Keluaran Sesi 2/2023)

61 100%

 

 3. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI) TAHUN 2024

 Bil

Piagam Pelanggan

Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

 Peratus Pencapaian

 3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula. SEDANG DIKEMASKINI SEDANG DIKEMASKINI  0%

 

 4. Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI) TAHUN 2024

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bulan

 Bilangan Diterima

 Bilangan Diproses dan selesai

Peratus Pencapaian

 4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus.  MEI 2024 SEDANG DIKEMASKINI SEDANG DIKEMASKINI 0%

 

 5. Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI) TAHUN 2024

 Bil

 Piagam Pelanggan

 Bulan

 Bilangan Diterima (Panggilan)

 Bilangan Diterima (Kaunter)

Jumlah

 5 Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.  APRIL 2024 SEDANG DIKEMASKINI SEDANG DIKEMASKINI  0

 

pornos deutsches porno frei porno iphone porno kamera porno student porno